Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016

Ο Κλήρος της Παναγίας

Η Κυρία Θεοτόκος, όταν φανερώθηκε στον πρώτο ερημίτη του Άθωνα, τον άγιο Πέτρο (655-681), και μετά από πέντε αιώνες στον ηγούμενο της Μεγίστης Λαύρας Νικόλαο, και στον έναν και στον άλλον είπε τα εξής:
Η κατοίκησή σας και η κατά Θεόν ανάπαυσή σας δεν θα είναι αλλού πουθενά παρά μόνο στο όρος του Άθωνος, το οποίον έλαβα από τον Υιόν και Θεόν μου να είναι κλήρος δικός μου. Και εκείνοι που θέλουν να αναχωρήσουν από τις κοσμικές φροντίδες και συγχύσεις, να έρχονται και να δουλεύουν στο περιβόλι αυτό, να καλλιεργούν την αρετή και την καθαρότητα της καρδιάς, και από τώρα και εμπρός θα λέγεται από όλους Άγιον Όρος.

Υπόσχομαι δε πολύ να αγαπώ, να βοηθώ και να σκέπω εκείνους, που με άδολη καρδιά έρχονται να δουλέψουν ολόψυχα στον Θεό, να προσεύχονται αδιάκοπα για την ψυχή τους, να παρακαλούν τον Θεό για την Εκκλησία Του και για όλον τον κόσμο να τον φωτίσει ο Θεός να γίνουν όλοι πρόβατα γνήσια και άδολα του Χριστού και Θεού μας.
Με το έλεος και τη χάρη του Υιού και Θεού μου θα γεμίσει από τη μία άκρη έως την άλλη το όρος τούτο από μοναχούς ευσεβείς και ορθοδόξους. Για τούτο χαίρεται και αγάλλεται το πνεύμα μου, διότι όλοι αυτοί θα υμνούν, θα ευλογούν και θα δοξάζουν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα της Παναγίας Τριάδος. Από αυτούς τους μοναχούς, με τα σημεία και θαύματα που θα κάνουν με την καθαρή και αγία ζωή τους, θα δοξάζεται και θα μεγαλύνεται σε όλα τα πλάτη και τα μήκη το όνομα του Θεού.
Από τη θλίψη, τη στενοχώρια, τους πειρασμούς, τα σκάνδαλα και τις στερήσεις που θα υπομένουν οι μοναχοί αυτοί, θα μάθει ο κόσμος να κάνει υπομονή στις δύσκολες στιγμές της ζωής του.

Για όλα αυτά δε που θα υπομένουν, θα παρακαλέσω τον Υιό και Θεό μου να συγχωρήσει τις ελλείψεις τους και να τους αξιώσει θείων και ουρανίων χαρισμάτων. Θα παρακαλέσω να τους χαρίσει ειλικρινή μετάνοια και φωτισμό, για να έχουν καλήν απολογία κατά την ημέρα εκείνη τη μεγάλη και επιφανή της Δευτέρας Παρουσίας, και στη μέλλουσα δίκαια κρίση να τύχουν του απείρου ελέους. Αλλά και στην παρούσα ζωή θα έχουν και από εμένα μεγάλη βοήθεια, διότι θα ελαφρύνω τους πόνους, τους κόπους, τις πίκρες τους και θα αποδιώχνω τους νοητούς και αισθητούς πειρασμούς, που θα τους γίνονται από τον εχθρό και επίβουλο διάβολο και πολέμιο του ανθρωπίνου γένους.

Από το βιβλίο Γεροντικόν του Αγίου Όρους
http://agioritikesmnimes.blogspot.gr/2016/06/8602.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...