Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

ΣΤΙΧΗΡΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ: ΤΗN ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...