Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Αποστιχα Εσπερινού Αγιορειτών Πατέρων Ήχος ΠΛ.Α (Χαίροις Οσίων Άθω)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...