Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

† Κυριακή H’ Ματθ. Αναστάσιμο Ήχος Βαρύς “Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου …”

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...