Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Μετεωρίτικο Ψαλτήρι

Την χείρα σου την αψαμένην (ήχος πλ. α')
Ζωντανή ηχογράφηση από το Καθολικό της Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Μεγάλο Μετέωρο) 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...