Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Η καθαρότητα της ψυχής

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος
Καθαρή ψυχή – καθαρός λόγος
Όποιος έχει καθαρή ψυχή καί αγνή διαγωγή, πάντοτε με σύνεση καί προσοχή λαλεί τους λόγους του αγίου Πνεύματος, καί συζητά κατά τα μέτρα της πίστης του για τα θεία καί για τα δικά του ζητήματα. Αυτός όμως πού έχει τσακισμένη την καρδιά του από τα πάθη, έχει καί τη γλώσσα του κινούμενη άπ’ αυτά. Καί όταν μιλάει για πνευματικά θέματα, μιλάει με εμπάθεια καί εγωισμό, για να υπερισχύσει στη συζήτηση. Έναν τέτοιο άνθρωπο ό σοφός τον καταλαβαίνει καί μόνο πού τον συναντά, καί ό καθαρός τον οσφραίνεται από τη δυσοσμία του.

Η καθαρότητα του νου και της καρδιάς
Άλλη είναι ή καθαρότητα του νου καί άλλη της καρδίας. Ό νους είναι μία από τίς αισθήσεις της ψυχής, ενώ ή καρδιά περιέχει καί εξουσιάζει τίς εσωτερικές αισθήσεις. Ή καρδιά είναι ή ρίζα. Καί αν ή Ρίζα είναι αγία, τότε καί τα κλαδιά είναι αγία. Με άλλα λόγια, αν ή καρδιά καθαρισθεί από το κακό, είναι φανερό ότι είναι καθαρές καί όλες οι εσωτερικές αισθήσεις. Ό νους, πάλι, αν ασχοληθεί επιμελώς με την ανάγνωση των θείων Γραφών, ή καί μοχθήσει κάπως στις νηστείες, στις αγρυπνίες καί στην ησυχία, θα λησμονήσει μεν την πρότερα του διαγωγή καί θα γίνει καθαρός, εφόσον παύσει να κάνει παρέα με αισχρούς λογισμούς όμως ή καθαρότητα του αυτή δε θα ‘ναι μόνιμη. Γιατί, όπως γρήγορα καθαρίζεται, έτσι καί γρήγορα μολύνεται. Ή καρδιά όμως δεν είναι έτσι γιατί αυτή καθαρίζεται με πολλές θλίψεις καί στερήσεις, καί με τη διακοπή της επαφής με τίς αμαρτωλές ενέργειες των κοσμικών, καί με την απονέκρωση του κοσμικού φρονήματος.

Καί άμα ή καρδιά γίνει καθαρή, δε μολύνεται εύκολα ή καθαρότητα της από τα μικρά κακά συναπαντήματα, ούτε φοβάται από τους μεγάλους καί φανερούς καί φοβερούς πολέμους με το διάβολο. Κι αυτό συμβαίνει, επειδή απέκτησε, έτσι να πούμε, δυνατό στομάχι, πού μπορεί πολύ γρήγορα να χωνέψει κάθε τροφή, πού δεν μπορούν να χωνέψουν οι άρρωστοι. Ώστε, όταν αποκτάμε την καθαρότητα γρήγορα, δηλ. σε λίγο χρόνο καί με λίγο κόπο, γρήγορα καί τη χάνουμε, καί μολυνόμαστε πάλι. Ενώ ή καθαρότητα, πού αποκτήσαμε με πολλές θλίψεις καί σε μακρό χρόνο, δε φοβάται από καμιά προσβολή, γιατί ό Θεός τη δυναμώνει καί τη στηρίζει. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Το φως της αγίας Τριάδας λάμπει στην καθαρή ψυχή
Όπως στην ησυχία καί στη γαλήνη της αισθητής θάλασσας κινείται καί κολυμβά το δελφίνι, έτσι στην από θυμό καί οργή ήσυχη καί γαλήνια θάλασσα της καρδιάς κινούνται πάντοτε τα μυστήρια καί οί θείες αποκαλύψεις, πράγμα πού κάνει την καρδιά να ευφραίνεται.


Όποιος θέλει να δει τον Κύριο μέσα του, κάνει σχέδια πώς να καθαρίσει την καρδιά του με την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Καί έτσι, με τους φωτεινούς οφθαλμούς της διάνοιας του θα βλέπει πάντοτε τον Κύριο. Ό,τι συμβαίνει στο ψάρι πού βγαίνει από τη θάλασσα, το ίδιο συμβαίνει καί στο νου, πού φεύγει από τη μνήμη του Θεού καί περιπλανιέται στις ενθυμήσεις του κόσμου. Όσο ό άνθρωπος απομακρύνεται από την επικοινωνία με τους ανθρώπους, τόσο ό Θεός τον αξιώνει να έχει με την προσευχή καί με το νου του παρρησία ενώπιον του. Καί όσο ξεκόβει από την παρηγοριά πού δίνει αυτός ό κόσμος, τόσο καί αξιώνεται να χαίρεται τη χαρά του Θεού εν Πνεύματι Άγιω.

Ό τόπος της νοητής χαράς του Θεού είναι ή ψυχή του καθαρού καί ό ήλιος πού λάμπει μέσα του είναι το φως της αγίας Τριάδας καί ό αέρας πού αναπνέουν οί λογισμοί πού ενοικούν μέσα του, είναι το παράκλητο καί πανάγιο Πνεύμα, συγκάθεδροι δε αυτού είναι οί άγιοι καί ασώματοι “Άγγελοι” καί ή ζωή καί ή χαρά καί ή ευφροσύνη των αγίων Αγγέλων είναι ό ίδιος ό Χριστός, το αληθινό φως, πού γεννήθηκε από το φως του Θεού. Ό καθαρός άνθρωπος συνεχώς ευφραίνεται με τίς θεϊκές εμπειρίες της ψυχής του, καί θαυμάζει το κάλλος της, πού είναι λαμπερό εκατό φορές περισσότερο από τον ήλιο. Αύτη ή ψυχή του καθαρού είναι ή νέα Ιερουσαλήμ, καί ή βασιλεία του Θεού, πού είναι κρυμμένη μέσα μας κατά το λόγο του Κυρίου. Αυτή ή καθαρότητα είναι ή νεφέλη της δόξας του Θεού, στην οποία θα εισέλθουν μόνο όσοι έχουν καθαρή καρδιά, για να δουν το πρόσωπο του Κυρίου, καί θα φωτισθεί ό νους τους με την ακτίνα του θείου φωτός.

Η διατήρηση της ψυχικής καθαρότητας
Ένας ευφυής και πολύ σοφός γέροντας μου είπε: Με άνθρωπο πού αγαπάει τη φιλονικία καί θέλει σώνει καί καλά να επιβάλει τη γνώμη του πού έχει πονηρή σκέψη καί είναι αδιάντροπος στις αισθήσεις του, όπως στην δράση καί στην ακοή, (με τέτοιον άνθρωπο) να μην έχεις καμιά δοσοληψία, για νά μη χάσεις την ψυχική σου καθαρότητα, πού απέκτησες με πολύ κόπο, καί για νά μη γεμίσεις την καρδία σου με σκοτάδι καί ταραχή. Πηγή: kaiomenivatos.blogspot.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...