Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

“Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σε…” ψάλλουν οι Μοναχοί της Ι.Μ. Βατοπεδίου Αγίου Όρους

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...