Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ - 1η και 6η Ωδη του Κανόνος της Ακολουθίας του Αγίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...