Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014

Γέροντας Εφραίμ: Νουθεσίαι εις κοσμικούς που τον επισκέφθηκαν

Ημείς οι καλόγεροι, το όπλο που έχομε, είναι το κομβοσχοινάκι. Μάθετε να εργάζεσθε το κομβοσχοινάκι. Εδώ εις το όρος που ήλθατε, να πάρετε όλοι από ένα κομβοσχοινάκι. Το κομβοσχοίνι θα σας οδηγήση εκεί, όπου εσείς δεν γνωρίζετε, σε ανώτερα επίπεδα θα σας οδηγήση το κομβοσχοινάκι. 
«Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Έχετε ένα πρόβλημα; Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Έχετε ένα πειρασμόν με τον άλλον, τον γείτονά σας, με τον φίλον σας, κοκ.; Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Η ευχή θα σας δώσει λύσιν του προβλήματός σας, λύσιν του αδιεξόδου του οποίου βρίσκεσθε.
Μία φορά μου έτυχε ένας μεγάλος πειρασμός. Άρχισα έντονα την ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με Παναγία μου βοήθησέ με. Έκανα και μία παράκλησι στην Γοργοεπήκοον. Δεν άργησε να έρθη η απάντησις. Την τρίτην ημέρα έφυγε ο πειρασμός, όλα τακτοποιήθηκαν.
Το κομβοσχοινάκι λοιπόν Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Αν συνταυτισθήτε με το κομβοσχοινάκι, να ξέρετε, ότι θα εύρετε ένα φωτισμόν, θα εύρετε ένα ανώτερο επίπεδον. Αυτά τα ολίγα είχα να σας είπω, και εύχομαι πάντοτε η Παναγία μας να σας σκεπάζη. 
agiosmgefiras.blogspot.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...