Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΑ

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Δεν είναι και τόσο σπουδαίο πράγμα το να απαλλάξης κάποιον από τον δαίμονα, όσο το να τον απαλλάξης από την αμαρτία.  Ο δαίμονας δεν εμποδίζει να επιτύχουμε τη βασιλεία των ουρανών, αλλά και μας βοηθεί, χωρίς να το θέλη βέβαια, κάνοντας περισσότερο σώφρονα εκείνον που τον έχει, ενώ η αμαρτία μας βγάζει έξω από αυτήν.

Αλλ’ ίσως θα πη κάποιος:  “Ποτέ να μη συμβή να πάθω τέτοιο σωφρονισμό”.  Ούτε εγώ το θέλω.  Αλλά όλα τα κάνω για άλλο λόγο, από τον πόθο μου για το Χριστό.  Θα μπορούσε, βέβαια, να συμβή αυτό, πράγμα που εύχομαι να μη γίνη, και γι αυτό παρακαλώ.

Εάν, λοιπόν, ο δαίμονας δεν εξορίζη κάποιον από τη βασιλεία των ουρανών, η αμαρτία όμως τον εξορίζη, μεγαλύτερη ευεργεσία είναι το να απαλλάξης κάποιον από την αμαρτία.  Λοιπόν, από αυτήν ας φροντίζουμε ν’ απαλλάξουμε τους συνανθρώπους μας και πριν από τους συνανθρώπους μας τον εαυτό μας.  Ας προσέξουμε μήπως έχουμε δαίμονα.

Ας εξετάσουμε με προσοχή τους εαυτούς μας.  Η αμαρτία είναι πιο δύσκολη από τον δαίμονα. Διότι εκείνος μας κάνει ταπεινούς.  Ή δε βλέπετε τους δαιμονισμένους, όταν απαλλαχτούν από την ασθένεια τους, πώς είναι ταπεινοί, πώς είναι σκυθρωποί, πώς είναι τα πρόσωπά τους γεμάτα από ντροπή, πώς δεν τολμούν ούτε τα μάτια τους να σηκώσουν και να κυττάξουν;

Πρόσεξε το παράξενο˙  εκείνοι ντρέπονται για εκείνα που παθαίνουν, ενώ εμείς, δεν ντρεπόμαστε γι αυτά που κάνουμε.  Εκείνοι, ενώ αδικούνται, ντρέπονται, ενώ εμείς, αν και αδικούμε, δεν ντρεπόμαστε˙  αν και τα όσα κάνουν εκείνοι, δεν είναι άξια ντροπής, αλλά άξια ευσπλαγχνίας  και φιλανθρωπίας και συγγνώμης και πολλού θαυμασμού και πολλών επαίνων, όταν, αν και αγωνίζωνται εναντίον τέτοιου δαίμονος, όλα τα υπομένουν με ευχαρίστησι.  Τα όσα κάνουμε όμως εμείς, αν και πραγματικά είναι άξια για γέλια, για ντροπή, για κατηγορία, για κόλασι, για τιμωρία, για τα χειρότερα κακά, για τη γέεννα του πυρός, δεν είναι άξια όμως για καμμιά συγγνώμη.

Βλέπεις ότι η αμαρτία είναι πιο φοβερή από το δαίμονα;  Και εκείνοι, από τα κακά που παθαίνουν, έχουν διπλό κέρδος˙  ένα το ότι σωφρονίζονται και γίνονται πιο ευσεβείς, και το δεύτερο το ότι αφού τιμωρούνται εδώ για τα αμαρτήματά τους , θα μεταβούν καθαροί προς τον Κύριο.
(Εις τας Πράξεις, ΜΑ΄ ΕΠΕ 16Α, 520-524. PG 60,292-293)

«Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΕΙΑ»  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΥΠΟ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Έκδοσις:  Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου
Νέα Σκήτη Αγίου Όρους
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ, Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΟΥ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...