Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017

ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ

Τῇ ΙΣΤ' τοῦ μηνός Νοεμβρίου, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς Ἁγίας Ιφιγενείας.Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...