Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

Γέροντας Γερβάσιος Παρασκευόπουλος: «ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΙΗΣΟΥΝ»

«Και καλέσεις το όνομα αυτού  Ιησούν», λέει ο άγγελος προς τον Ιωσήφ, το Μνήστορα, διότι «Αυτός σώσει τον λαόν Αυτού από των αμαρτιών αυτών». Και δικαίως ονομάστηκε έτσι, διότι «Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασε» κατα τον Προφήτη Ησαϊαν, διότι «ούτος εστιν ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου, ο Αμνός του Θεού» κατά τον Πρόδρομο Ιωάννη, διότι «Αυτός ιλασμός εστι περί των αμαρτιών ημών, ου περί των ημετέρων μόνον, αλλά και περί όλου του κόσμου» κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, διότι αυτός εστιν «ον απέσταλκε σωτήρα του κόσμου ο Πατήρ» κατά τον ίδιο Ευαγγελιστή, διότι «ουτος εστιν αληθώς ο Σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός» κατά την ομολογία και μαρτυρία των Σαμαρειτών. Τέλος, διότι Αυτός είναι « ον προέθετο ο Θεός ιλαστήριον δια της πίστεως εν των Αίματι Αυτού» κατά τον Απόστολον Παύλο.
Όλα αυτά βεβαιώνει και μαρτυρεί και η ιστορία δύο χιλιάδων και πλέον ετών…ο Ιησούς δεν σώζει αναπτύσσοντας θεωρίες, αλλά σώζει παρέχοντας τον ίδιο Του τον εαυτό στους ανθρώπους…σώζει πραγματοποιώντας και εφαρμόζοντας τη διδασκαλία Του. Η αγία του Ιησού διδασκαλία και η ζωή, των υπερ των πασχόντων ενδιαφέρον Του , η προς τους αμαρτωλούς συμπάθεια και αγάπη Του, η προς τις πόρνες άκρως συγκατάβασίς Του, η προς τους τελώνες και ληστές επιείκειά Του και ευσπλαχνία, η  υπερ των υπο πνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων ενέργειά Του και μέριμνα, ο υπέρ των πενθούντων πόνος Του και η συμπάθειά Του προς τους λεπρούς και τυφλούς, η υπερ των παιδιών και βρεφών απλότητα και στοργή Του, τέλος, η εν τω σπηλαίω ταπεινή  -χαριν των αμαρτωλών – Γέννησίς Του και όλα τα άλλα, μαρτυρούν και διακυρήσσουν , αποδεικνύουν και βεβαιώνουν ότι ο Ιησούς είναι τω όντι ο σώζων «τον λαόν Αυτού από των αμαρτιών αυτών». Ο Ιησούς από της Βηθλεέμ μέχρι του Γολγοθά, από του Γολγοθά μέχρι των κατωτάτων του άδου και από του άδου μέχρι της εκ δεξιών Καθέδρας, είναι «ο σώζων και αεί εντυγχάνων υπέρ ημών, ινα σώσει τον λαόν Αυτού». Να λοιπόν, η όλη έννοια του ονόματος Ιησούς, που εδόθηκε σε εμάς σήμερα ως Υιός και Βρέφος – για να έχουμε αύριο Αυτό ως  «Θεού δύναμιν και Θεού Σοφίαν». Είναι όνομα πλήρες σοφίας και δυνάμεως, στο άκουσμα και μόνο του οποίου «κάμπτει γόνυ παν γένος επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων». Όνομα δια μέσου αυτού παράλυτοι σηκώνονται, νεκροί ανασταίνονται και δαίμονες απελαύνονται. Όνομα το οποίο δικαίως συγκινεί σήμερα κάθε πονεμένη καρδιά, κάθε θλιμμένη ψυχή και όλο το γένος των ανθρώπων που αισθάνεται την ανάγκη ενός αληθινού Λυτρωτή.
Ας είναι ευλογημένο το όνομα Τούτο στα χείλη όλων εκείνων που γνώρισαν και αισθάνθηκαν τη δύναμή Του, την αγάπη Του και σοφία. Και είναι και θα είναι, διότι το όνομα Τούτο ανέδειξε  ήρωας – αγίους σε κάθε περίσταση και ανάγκη, ελπίδα στους κινδύνους, ασπίδα εναντίον κάθε προσβολής και «Θεός εν ανθρώποις». Για αυτό «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και των εν Σπηλαίω τεχθέντι και εν τη φάτνη των αλόγων ανακλιθέντι».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ : “ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΜΕΛΕΤΑΙ…” ΑΡΧ. ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ ΧΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Απόδοση στη νεοελληνικη: Χάδλα Παναγιώτα, Μορ.Βιολόγος, MSc
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον πνευματικό μου πατέρα Πρωτ. Παναγιώτη Δ. Ρούβαλη για τη δωρεά του ψυχωφελούς αυτού βιβλίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...