Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Κυριακή 23 Μαρτίου 2014

"Ο λόγος του Θεού..."

"Αυτός είναι ο θρίαμβος για τον άνθρωπο:
το τί θα πει ο Θεός την Τελευταία Ημέρα.
Τα λόγια των ανθρώπων είναι μάταια.
Ο λόγος του Θεού κατά την Εσχάτη Ημέρα
για τον κάθε άνθρωπο, αυτός έχει σημασία."

Γέρων Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...