Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

Τὴν ὡραιότητα τῆς Παρθενίας σου…

Τὴν ὡραιότητα τῆς Παρθενίας σουκαὶ τὸ ὑπέρλαμπρον τὸ τῆς ἁγνείας σου Γαβριὴλ καταπλαγείςἐβόα σοι Θεοτόκε· Ποῖόν σοι ἐγκώμιονπροσαγάγω ἐπάξιοντὶ δὲ ὀνομάσω σεἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαιΔιὸ ὡς προσετάγην βοῶ σοι· Χαῖρε, ἡ Κεχαριτωμένη.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...