Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Σάββατο 22 Μαρτίου 2014

«Ο Ιησούς ενήστεψε σαράντα ημέρες και σαράντα νύχτες»

«Τότε ο Ιησούς ανήχθη εις την έρημον υπό του Πνεύματος πειρασθήναι υπό του διαβόλου, και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα ύστερον επείνασε. Ματθ. δ : 1-2

«Ο Ιησούς ενήστεψε σαράντα ημέρες και σαράντα νύχτες».

«Η νηστεία σιγά-σιγά αραιώνει και διώχνει το νοητό σκότος και κάλυμμα της αμαρτίας, που απλώνεται πάνω στην ψυχή, όπως ακριβώς ο ήλιος την ομίχλη. Η νηστεία, λαμβάνοντας συνεργό την αγρυπνία, μαλακώνει τη σκληράδα της καρδιάς και κάνει να αναβλύζουν πηγές κατάνυξης αντί της μέχρι τότε κραιπάλης».

Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου,
Κατήχηση ΙΑ , ΕΠΕ-Φ 19Δ, 79

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...