Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Τρίτη 28 Απριλίου 2015

O Ιερεύς μάρτυς της Αγίας Τριάδος !

Ο ιερεύς είναι ένας ζωντανός μάρτυς του Τριαδικού Θεού ανάμεσα στον λαό του. Ιδιαίτερα κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, όταν ο λαός του Θεού συνάγεται για να επιτελέσει το κατ' εξοχήν «έργον» του, την Λειτουργία.
Ο λειτουργός ιερεύς αρχίζει την Θεία Λειτουργία με την επιγραμματική διακήρυξη: «Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος».
Ολοκληρώνει και επισφραγίζει τις δεήσεις, τις ευχές, τους ύμνους πάντοτε με τριαδική δοξολογία: «Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι ...». Με τη χαρακτηριστική κίνηση του χεριού, ευλογεί τον λαό, καταδίδοντας έτσι την ιερή φλόγα της ευλογίας, που πήγασε απ' την καρδιά του Θεού, πέρασε απ' τα χέρια των Πατριαρχών, των Προφητών και των Αποστόλων και έφθασε μέχρι το δικό του χέρι: «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του αγίου Πνεύματος είη μετά πάντων ημών».

Το χέρι του, ειδικότερα το Επιμάνικο, είναι η δεξιά του Υψίστου. Λέγει, καθώς το φοράει: «Η δεξιά σου, Κύριε, δεδόξασται εν ισχύι, η δεξιά σου χειρ, Κύριε, έθραυσεν εχθρούς ....».
Τα ιερά του άμφια και ιδιαίτερα το ιερό Επιτραχήλι, είναι η ζωντανή έκφραση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, που χύνονται στην ύπαρξή του: «Ευλογητός ο Θεός ο ενέχων την χάριν αυτού επί τους ιερείς αυτού», ψιθυρίζει καθώς περνάει στον τράχηλό του τον μυστικό αυτό αγωγό της χάριτος.
Τα σπλάχνα του είναι το ζωντανό αρτοφόριο, μέσα στο οποίο φυλάγεται το Σώμα και το Αίμα του ενσαρκωμένου Υιού του Θεού. Προσεύχεται ο ιερεύς, ύστερα απ' τη θεία Μετάληψη:«Δείξον με σον σκήνωμα ...».
Κι όταν τελειώνει η Θεία Λειτουργία, ο ιερεύς πρέπει να γίνεται ο μάρτυς της Παναγίας Τριάδος  μέσα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.-

Πηγή: ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Επισκόπου Αχελώου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...