Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015

“Μνήμη Θεού”

Είπε Γέρων: “είναι να απορεί κανείς με τις παραδοξότητες του ανθρώπου... Προσεύχεται, νιώθοντας πως ο Θεός είναι παρών κι ακούει την προσευχή του και συγχρόνως αμαρτάνει με τόση αφροντισιά, σαν ν’ απουσιάζει ο Θεός και να μην βλέπει τις ανομίες του (Γεροντικό)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...