Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015

“Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε” μας λέγει ο Χριστός

Φωτογραφία: trelogiannis.blogspot.gr
TOY ΟΣΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΑΡΣΙΔΗ
Ο δρόμος του Χριστού είναι να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους και αυτούς, που μας αγαπούν και αυτούς που μας μισούν. Να έχετε πραότητα και αν σας προσβάλλη ο άλλος,  να μη θέλετε να τον εκδικηθείτε, αλλά να τον συγχωρείτε και να του δείχνετε καλοσύνη. 
Και με την αγάπη, που θα του δείξετε, θα τον υποχρεώσετε να σας ζητήση συγγνώμη, εάν βέβαια είναι άνθρωπος με συνείδηση. Γιατί, παιδιά μου, από το καλό έρχεται καλό, από το κακό ποτέ δεν έρχεται καλοσύνη. Γι’ αυτό και σεις μη μαλώνετε με έναν άνθρωπο, που θα σας πειράξη, γιατί θα πληθύνη το κακό, αλλά δείξετε του καλοσύνη για να ηρεμήση και να έχετε μισθό από τον Θεόν.

“Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε” μας λέγει ο Χριστός

TOY ΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΣΙΔΗ !

ΗΛΙΑΣ  ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ  15 ΣΕΠ 2012

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...