Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2016

Μεταμόρφωση: Τελικά τί είδαν οι μαθητές και τί οι προφήτες;

Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού - Θεοφάνη του Κρητός, Ι.Μ. Σταυρονικήτα, 1546 μ.Χ.
Συζήτηση με τον π. Στυλιανό Μακρή
-Πάτερ, τελικά τι είδαν οι μαθητές στο όρος Θαβώρ και τί είδαν οι προφήτες που συζήτησαν με τον Χριστό;
-Είδαν το «μετά» της ομορφιάς.
Δηλαδή, όχι απλώς την σαρκωμένη ομορφιά, τον «Ωραίο κάλλει Χριστό», αλλά αυτό που προορίζεται να γίνει ο καθένας στην καινή κτίση δηλαδή  Όμορφος, τουτέστιν με την μορφή του θείου κάλλους.
Όλοι είδαν τον ίδιο Χριστό στο όρος Θαβώρ. «Αλλ’ ως εχώρουν...». Δηλαδή όσο η προσωπική πνευματική τους κατάσταση τούς επέτρεπε. Η Μεταμόρφωση είναι μία Αποκάλυψη.
Αποκάλυψη της μορφής του Πρώτου και του Εσχάτου. Γι’αυτό και οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν από αυτήν την Ομορφιά που βίωσαν και πρότειναν να μείνουνε εκεί κι άλλο. Οι προφήτες είδαν την σαρκωμένη Ομορφιά που γνώρισαν ως άσαρκη. Το θέμα είναι να καταργήσουμε το δύσμορφον των παθών μας, ώστε να φτάσουμε και εμείς στο «μετά» της δικής μας μορφής, δηλαδή στην μεταμόρφωσή μας, στην ομορφιά μας, στην ομορφιά Του. http://www.ekklisiaonline.gr
imverias.blogspot.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...