Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΝΟΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΛΥΔΑ (ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ) ΜΕ ΥΠΕΡΟΧΟΥΣ ΥΜΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...