Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2014

«η της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει»

ἡ Πυλωρὸς τῆς Μονῆς τῶν Ἰβήρων

«Η Υπεραγία Θεοτόκος, με την άκρα καθαρότητα της ζωής, την ολοκληρωτική αφοσίωση στον Θεό και την ανεπιφύλακτη παράδοση και υπακοή Της στο θέλημα Του δέχθηκε μέσα Της το πλήρωμα της Χάριτος Του και ανεδείχθη όχι απλώς Θεοφόρος αλλά Θεοτόκος.
Αυτό την έκανε υψηλότερη πνευματικά και ενδοξότερη, όχι μόνο από τους συνανθρώπους Της αλλά και από τις ίδιες τις Αγγελικές Δυνάμεις. Και από την στιγμή που δοξάστηκε τόσο από το Θεό δεν παύει να πρεσβεύει προς Αυτόν υπέρ της «συγγενούς οικειότητός» Της, του ανθρωπίνους γένους· να προστατεύει και να βοηθά με ποικίλους τρόπους όσους Την επικαλούνται· να μεταδίδει την ανεξάντλητη χάρη του Θεού, που πλημμυρίζει την ύπαρξη Της, σε όσους προσκυνούν τις αναρίθμητες εικόνες Της· διότι η χάρη του Θεού αγιάζει όχι μόνο την ψυχή και το σώμα των Αγίων, αλλά και ότι το υλικό έρχεται σε επαφή μαζί τους, και τις εικόνες που απεικονίζουν τη μορφή τους· και εμείς οι Ορθόδοξοι χριστιανοί γνωρίζουμε ότι «η της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει», όπως διδάσκει ο Μέγας Βασίλειος.
Μια από τις πιο αγιασμένες εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι και η της Πορταΐτισσας. Η χάρη του Θεού δι’ αυτής της αγίας εικόνας μεταδίδεται σε όσους με ευλάβεια την ασπάζονται και την προσκυνούν επικαλούμενοι τη βοήθεια και προστασία της Παναγίας μας…»

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΗΣ
† Αρχ. Βασίλειος Γοντικάκης,
Προηγούμενος Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...