Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016

Βατοπαιδινοί πατέρες - Δίχορο δοξαστικό Θ' ώρας των Θεοφανείων


«Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην», Ήχος πλ. Α΄
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...