Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

«ΜΑΚΑΡΙΟΣ ἀνήρ…»

«ΜΑΚΑΡΙΟΣ ἀνήρ ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν» ΨΑΛΜ. 1
Ψάλλουν οι μοναχοί της Σιμωνόπετρας
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...