Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2015

Η “ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ” ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ

Ένας αξιωματικός από την Ρώμη, βασιλικός απεσταλμένος, έφθασε κάποτε στην έρημο, στο κελλί του Οσίου Αρσενίου να του παραδώσει έγγραφο διαθήκη κάποιου συγγενή του Συγκλητικού, που είχε πριν λίγους μήνες πεθάνει και τον είχε αφήσει γενικό κληρονόμο της τεράστιας περιουσίας του.
Διάβασε το έγγραφο ο Όσιος με αδιαφορία κι ετοιμάστηκε να το σχίση.
-Για τ’ όνομα του Θεού, Αββά μόλις τον πρόλαβε ο αξιωματικός· είμαι προσωπικά υπεύθυνος γι’ αυτό και κινδυνεύω να χάσω τη θέση μου.
Τότε του το έδωσε πίσω ο Όσιος.
-Εγώ, του είπε, έχω πεθάνει πολύ πριν απ’ αυτόν. Πως είναι λοιπόν δυνατόν, να κληρονομήσω τον προ ολίγου αποθανόντα;

ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...