Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015

Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση "Ο Ελληνισμός μέσα από τα μάτια της προσφυγιάς"

dothivas.blogspot.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...