Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2015

Οι πειρασμοί δεν νυστάζουν, ούτε κουράζονται! ( Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός )

Οι πειρασμοί δεν νυστάζουν, ούτε κουράζονται! Αν και πάντα είναι ωφέλιμοι, στη φύση τους όμως είναι βαρείς και κοπιαστικοί.
Μόνον όταν ανοίξουν τα μάτια της ψυχής με τη φιλοπονία και το ταπεινό φρόνημα, γίνονται κατά κάποιο τρόπο, υποφερτοί, ακόμα και επιθυμητοί.
Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...