Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ

Ψάλλει χορός μοναχών της Ι. Μονής Παναγίας Γουμένισσας - Γουμένισσα Κιλκίς
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...