Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

Η ταπείνωσις είναι η πιο χαριτωμένη αρετή - Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Οι άγγελοι εις τον Ουρανόν μέσα εις την δόξαν και τους ύμνους.
Οι άνθρωποι εις τας χαράς των και εις τα παλάτια των. Ο δε Θεός και δημιουργός μέσα εις εν σπήλαιον και επάνω εις την φάτνην των ζώων, ωσάν τον τελευταίον πτωχόν άνθρωπον!
Τι ταπείνωσις του Ιησού μας! Αυτήν την ταπείνωσιν να αποκτήσετε, παιδιά μου. Η ταπείνωσις είναι η πιο χαριτωμένη αρετή, χρυσοϋφαντος στολή, μακάριος όποιος την ενδυθή, θα αποκτήση μίαν ανέκφραστον πνευματικήν ομορφιάν. Αντιθέτως, το πιο βρώμικον πάθος είναι η υπερηφάνεια και ο εγωϊσμός.
Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης
elderephraimarizona.blogspot.ca
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...