Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

Π. Γεώργιος Καψάνης: "Πουθενά δεν υπάρχει Ανάσταση, αν δεν υπάρχει προηγουμένως ο Σταυρός του Χριστού"

*Απόσπασμα ομιλίας του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη εις την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού – 1986 (Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου – Άγιον Όρος).
«..Και να, σήμερα υψώνεται πάλι ο Σταυρός του Κυρίου μας και υπενθυμίζει σε όλους μας και σε όλο τον κόσμο ότι, όταν διαλέξουμε τον Σταυρό ως τρόπο της ζωής μας, τότε έχουμε και την ανάσταση και την αληθινή ελευθερία μας και την αληθινή ανάπαυση μας μέσα στην αγάπη του Θεού και στην αγάπη των αδελφών μας – τότε έχουμε την αληθινή ειρήνη του Χριστού.

Γ’ αυτό βλέπετε και τούτο το μέγα μυστήριο της ευσεβείας και της πίστεως μας, ότι όπου σταυρός, εκεί και ανάσταση, και όπου ανάσταση, εκεί οπωσδήποτε έχει προηγηθεί ο σταυρός. Ενώ πουθενά δεν υπάρχει ανάσταση, αν δεν υπάρχει προηγουμένως ο Σταυρός του Χριστού.
Και επειδή αυτά μας παρέδωσε η Αγία μας Εκκλησία, αυτά παραλάβαμε δια του έργου του Κυρίου μας, του Θεανθρώπου Χριστού μας του επί Σταυρού σταυρωθέντος, αυτήν τη ζωή έζησαν οι άγιοι Απόστολοι, οι άγιοι Πατέρες, οι όσιοι Ασκητές οι πολίσαντες τας ερήμους, όλοι οι άγιοι που έζησαν μέσα στις κοινωνίες ως πιστοί δούλοι του Ιησού Χριστού, ας γνωρίζουμε ότι αυτό είναι όλο το Ευαγγέλιο του Χριστού.
Γι’ αυτό και εμείς ως Χριστιανοί επιποθούμε να ζήσουμε κατά τον τρόπο του Σταυρού του Χριστού. Και εμείς ως Μοναχοί γι’ αυτό εξήλθομεν εις την ευλογημένη έρημο, εις το αγιώνυμο τούτο σταυροαναστάσιμο τόπον της Κυρίας Θεοτόκου, για να ζήσουμε τον Σταυρό του Χριστού και κατά τον του Σταυρού του Χριστού τρόπον. Γι’ αυτό και σήμερα ιδιαιτέρως αισθανόμεθα την ευλογία της σημερινής ημέρας της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.
…Ο Κύριος λοιπόν να δώσει να είμεθα πάντοτε εις τους πόδας του εσταυρωμένου Κυρίου, μαθητεύοντες στο μέγα τούτο και φρικτό μάθημα του σταυρικού θανάτου του Κυρίου και έτσι συμμετέχοντες και στην ζωηφόρο Ανάστασή Του. Ο Κύριος να δώσει να είμεθα Χριστιανοί Σταυροαναστάσιμοι και Μοναχοί Σταυροαναστάσιμοι«.

από το βιβλίο: «Ομιλίες σε ακίνητες Δεσποτικές και Θεομητορικές εορτές» – του Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη (Έκδοση Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου 2015).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...