Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Ο Παντοκράτωρ Ιησούς Χριστός

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015

“…δεν είναι ωφέλιμο στον άνθρωπο να γνωρίζει τον χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας”

ΦΩΤΟ από τον εξωνάρθηκα του καθολικού της Ι.Μ. Ιβήρων
Απάντηση Mοναχών της Όπτινα, σε ερώτηση για την Συντέλεια του κόσμου
Υπάρχουν άνθρωποι, που ασχολούνται συνεχώς με την Συντέλεια κι ολοένα ψάχνουν να βρουν Σημεία, για το τέλος του κόσμου. Δεν νοιάζονται όμως για τις ψυχές τους, τους ενδιαφέρει μόνο να κάνουν εντύπωση στους άλλους, να μεταδώσουν νέα, που θα προκαλέσουν αίσθηση. Αλλά, δεν είναι ωφέλιμο στον άνθρωπο να γνωρίζει τον χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας. 
''Γρηγορείτε και προσεύχεστε'', είπε ο Σωτήρας μας. Αυτό σημαίνει, πως δεν χρειάζεται να μαντεύουμε, αφού τα πάντα θ' αποκαλυφθούν στους πιστούς, όταν έρθει ή ώρα, αλλά να γρηγορούμε και ν' αγρυπνούμε Πνευματικά, δηλ. να είμαστε πάντα έτοιμοι.

(απάντηση Mοναχών της Όπτινα, σε ερώτηση για την Συντέλεια του κόσμου).

(του Γιώργου Μποση) 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...